Orońsko to przede wszystkim Centrum Rzeźby Polskiej w pięknym parku z malowniczymi stawami i starym drzewostanem. To raj na ziemi dla artystów, oddalony od wielkich skupisk ludzkich i centrów handlowych. Tu życie płynie niespiesznie przypominając być może czasy dawnych właścicieli, rodziny Józefa Brandta, która dysponowała majątkiem przez prawie cztery dekady do czasów I wojny światowej. Wówczas Orońsko stało się miejscem częstych spotkań artystów malarzy, którzy przyjeżdżali tu na zaproszenie mistrza i pod jego czujnym okiem doskonalili swój warsztat malarski. Bywali tu m. in. Alfred Wierusz-Kowalski, Wojciech Kossak, Jan Rosen, Tadeusz Ajdukiewicz. Z czasem spotkania te zyskały nazwę „Wolnej Akademii Orońskiej”.

Począwszy od I wojny światowej po lata 80. XX wieku Orońsko mierzyło się z wieloma problemami, by w 1981 roku stać się placówką państwową.

Centrum Rzeźby Polskiej stworzyło nie tylko własną kolekcję artystyczną, na którą składa się ekspozycja historyczna w pałacu Józefa Brandta i sztuka współczesna zgromadzona w Muzeum, ale również własną historię. Tu od lat odbywają się liczne plenery – malarskie, ceramiczne, rzeźbiarskie, fotograficzne oraz bardzo ciekawe wystawy artystów polskich i zagranicznych.

Jedną z nich była wystawa rzeźby Władysława Garnika.

Relacja – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 

Miejsce wystawy: Galeria „Oranżeria”, Centrum Rzeźby Polskiej, ul. Topolowa 1, Orońsko

Czas: 18.08 – 16.09.2012

Opr. B.K.